Skip links

Política de privacitat

Through a unique combination of engineering, construction and design disciplines and expertise.​

Informacion sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
Empresa: 1951 DECORACION, S.L. – B60764495
Adreça: Av. Eduard Toldrà 40 – (08800) Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Contacte: info@moblesalmazan.com – 93 893 88 30

Delegat Proteccion de Dades
Nom: –
Contacte: –

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, el 1951 DECORACION, S.L. tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
 • Compra/venda de béns i serveis.
 • Control i supervisió de l’ eficiència i qualitat de l’ entitat
 • Control i vigilància d’ accés a llocs
 • Coordinació d’ activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Tramesa d’ informació comercial de l’ entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Prestar-los un servei
 • Publicació en dades de caràcter personal en les diferents rede socials o altres mètodes de publicació
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realització d’un curs/formació mitjançant pàgina web/plataforma.
 • Recepció de la prestació d’ un servei
 • Registre dels cursos/formacions realitzades
 • Seguretat de l’ entitat.
 • Servei postvenda i fidelització
 • Tramitació d’ altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos
 • Tractament de dades per a cursos i formacions
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’ empresa

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’ un altre tipus amb la nostra entitat, demani la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’ un contracte
 • Interès legítim per part del responsable del tractament
 • Protegir l’ interès vital d’ un afectat

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Agència de Seguretat
 • Bancs i entitats financeres
 • Encarregats de destrucció de documentació
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Entitats de formació
 • Entitats de publicitat i màrqueting
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria/Assessoria
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si el 1951 DECORACION, S.L. estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d ‘ oposició al tractament de les seves dades. 1951 DECORACION, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Alternativament, també es pot adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: PLaçA NOVA 1 – (08513) PRATS DE LLUÇANES adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.

Skip to content